به احترام نظر دوست خوبم شما این تصویرو بگید چیه

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 23 July 2011 in Art & Design.

Canon EOS 50D 1/125 second F/6.3 ISO 160 200 mm

Canon EOS 50D
1/125 second
F/6.3
ISO 160
200 mm