گل گل و باز هم گل

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 21 August 2011 in Plant & Nature.

سلام واقعا یک انتقاد شدید به خودم دارم.اه اه اه چقدر دیگه از گل و گیاه عکس میگیری خجالت نمیکشی.ههههههههه شوخی کردم. دوستان خیلی شرمنده ام بازهم تصویر مربوط به یک گل بسیار زیباست و بدتر از اون من اسمشو نمیدونم که حتما سؤال خواهم کرد.

Canon EOS 50D 1/100 second F/5.6 ISO 100 70 mm

Canon EOS 50D
1/100 second
F/5.6
ISO 100
70 mm