قلعه تاریخی شهر بیرجند

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 4 September 2011 in Cityscape & Urban.

سلام دوستان عزیز.این تصویر مربوط به قلعه تاریخی شهر بیرجنده که بر روی تپه ای مرتفع در شمال شهر قرار داره و قدمتش به سالیان خیلی دور میرسه راستی از داخل همین قلعه کلی ظروف و لباس و ...پیدا کردن و از همه جالب تر یک توپ کوچک چرمی هم پیدا شده که ظاهراً مربوط به یک نوع بازی محلیه مردم اون زمانه.

Canon EOS 50D 1/500 second F/8.0 ISO 100 200 mm

Canon EOS 50D
1/500 second
F/8.0
ISO 100
200 mm