گلهای همیشه زنده

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 18 September 2011 in Plant & Nature.

سلام عزیزای من اینم تصویری از گلهایی که روزی شاداب و با طراوت بودن اما امروز به دست هنرمندانه یک انسان خشک شدن و جاودانه شدن.منکه از دیدن این گلا خیلی به فکر فرو رفتم ، یاد روزای پیری خودم افتادم و گفتم که کاش منم بتونم کاری کنم که یاد و خاطرم همیشه جاویدان باشه.

Canon EOS 50D 1/100 second F/5.6 ISO 1600 200 mm

Canon EOS 50D
1/100 second
F/5.6
ISO 1600
200 mm