به قول محسن Glass test

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 19 September 2011 in People & Portrait.

سلام دوستان عزیزتر از جان
امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و هیچ وقت به این وسائلی که تصویرشو می بینین احتیاج پیدا نکنین.البته این نوع شیشه آزمایش به درد آزمایشات آب می خوره میگید چرا؟...الان میگم.چون این شیشه ها بسیار کوچکن و ظریف ولی من با کمک لنز دوربین و بزرگنمایی، ازشون عکس گرفتم.البته که اصلا خوب نشده و جالب توجه نیست ولی به نظر من حبابای داخل این شیشه های کوچیک دیدنیه.

Canon EOS 50D 1/250 second F/5.6 ISO 1600 200 mm

Canon EOS 50D
1/250 second
F/5.6
ISO 1600
200 mm