گلی رویایی به زیبایی خورشید

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 9 October 2011 in Plant & Nature.

راستی ببخشید دوباره زدم تو کار گل و گیاه آخه اینا به خاطر افتخار حضور یک عزیزه که خالق زیباترین گلهای بنفشه در خاور میانه هستش.
یعنی سرکار خانم پریسا پروین مهر عزیز

Canon EOS 50D 1/320 second F/6.3 ISO 100 200 mm

Canon EOS 50D
1/320 second
F/6.3
ISO 100
200 mm