پنجره های آسمانی- The windows of Heaven

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 2 March 2012 in Landscape & Rural.

سلام دوستان
زندگی زیباست و آسمان زندگی هم زیباست وقتی طوفان میشه آسمان زندگی هم غبار آلود و هوای اونم خفه کنندس وقتی ماشینا بی رحمانه تو خیابونای زندگیمون راه میرن و آلودگی ایجاد میکنن آسمون زندگیمون سیاه و سرطانزا میشه وقتی آفتاب زندگیمون وسط آسمونه زندگی گرم و دلچسبی داریم و وقتی مایل میشه به یک سمت و منحرف میشه زندگی سرد و سوزانی داریم.وقتی آسمون زندگیمون ابریه بارون میاد و بعد زمین سبز میشه و وقتی بارون نیاز زمینی خشک داریم و اگر خدای ناکرده آسمان زندگیمون جولانگاهه رعد و برق و تند باد بشه باید فرار کرد وگرنه این تند باد و رعد و برق نابودمون میکنه.خلاصه آسمون زندگیتون آبی و صاف و خورشیدتون سوزان و زمینتون سبز، پاینده و سرزنده باشید.

Canon EOS 500D 1/200 second F/10.0 ISO 100 55 mm

Canon EOS 500D
1/200 second
F/10.0
ISO 100
55 mm