لانه ای عجیب

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 12 November 2012 in Animal & Insect.

سلام دوستان عزیز این یکی از عجیبترین لانه هایی است که نوعی زنبور برای خود میسازد که این کار را به کمک گروه خود که معمولا نزدیک به 20 یا 30 زنبور هستند انجام می دهد.لانه ای که مشاهده میکنید ترکیبی از ترشحال زنبود و خاک بسیار نرم است.

HTC Touch HD T8282

HTC Touch HD T8282