گل؟

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 4 May 2013 in Plant & Nature.

سلام.یکی نیست بگه بابا اینقدر از گلا عکس نگیر آخه چرا میگیری چرا؟
خوب منم بهش میگم آخه راحت ترین و زیباترین سوژه عکسامه و من گلللللللللل دوست دارم و نمیتونم ازشون عکس نگیرم.
دوستان هنوز نتونستم دوربینی که دوست دارمو بخرم واسم دعا کنین.

Nokia C2-01

Nokia C2-01