زندگی مجلل

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 21 May 2013 in Art & Design.

سلام دوستان
خیلی بی مقدمه میگم:ببینین ما امروزه با تمام امکاناتی که برای زندگی کردن داریم نا امیدیم و این درحالی بوده که نیاکان ما بدون داشتن همان امکانات اولیه زندگی همیشه شادو خوشحال بودن!وهمین دلیل بسیاری از مشکلات ماست
افسردگی،سردرگمی و احساس پوچی به خاطر نداشتن توکل به خداست .
فتوکل علی الله

YASHICA F8035 1/40 second F/2.8 ISO 153 6 mm

YASHICA F8035
1/40 second
F/2.8
ISO 153
6 mm