همدوش

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 8 March 2014 in People & Portrait.

توجه توجه این تصویر کار من نیست واقعیت فرصت عکاسی ندارم ولی چون خودم پیشتر قصد داشتم از بعد معنوی و معنایی عکاسی کنم و یک تصویر گویا بگیرم این تصویر که هنرمندشو نمیشناسم رو گذاشتم.

فقط می خوام بدونم شما از این تصویر چه برداشتی خواهید داشت.

Canon PowerShot SX40 HS 1/100 second F/5.0 ISO 400 42 mm

Canon PowerShot SX40 HS
1/100 second
F/5.0
ISO 400
42 mm