دوران عکسهای نچندان خوب

Posted by
Mohamad (birjand, Iran) on 26 May 2014 in Plant & Nature.

سلام یاران همراه و دوستان عزیزم.خیلی ناراحتم که کارم تو زمینه عکاسی خیلی کمرنگ شده واقعا متأسفم.ولی بازم برای خالی نبودن عریضه یه تصویرای نچندان خوب بعضی وقتها میذارم که منو فراموش نکنید.

Nokia 5530 1/333 second F/2.8 ISO 60 4 mm

Nokia 5530
1/333 second
F/2.8
ISO 60
4 mm